nail in one's coffin

nail in one's coffin teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
nail in one's coffin birinin tabutuna çivi çakmak

nail in one's coffin terimi için benzer kelimeler ve anlamları

drive a nail into one's coffin bir tabutun içine çivi çakmak
coffin nail tabut çivisi
nail in the coffin tabutun içine çivi
a nail in the coffin tabutun içinde bir çivi
final nail in the coffin tabutun son çivisi
last nail in the coffin tabutun son çivisi
another nail in the coffin tabutun içinde başka bir çivi
put the nail in the coffin tabutun içine çivi koy
hammer a nail in the coffin tabutun içine çivi çakmak
hammer nail in the coffin tabutun içinde çekiç çivi
nail on the coffin tabutun üzerine çivi
knock another nail into the coffin tabutun içine başka bir çivi çakmak
e final nail in the coffin e tabuttaki son çivi
hammer the last nail in the coffin tabuttaki son çiviyi çekiçle
mind one's p's and q's aklına gelsin bir & # x27; s p & # x27; s ve q & # x27; s
to nail a nail çivi çakmak
fo'c's'le fo & # x27; c & # x27; s & # x27; le
if you can't beat 'em, join 'em & # x27; yenemezseniz, # # x27; em, katılabilirseniz
it takes a heap o' livin' in a house t' make it home bir yığın alır o & # x27; sürmen & # x27; bir evde t & # x27; eve döndür
cut off one's nose to spite one's face birinin yüzünü kesip atmak için birinin burnunu kesti
eyes are bigger than one's stomach, one's gözler birinden daha büyük, birinden daha büyük
foot in one's mouth, put one's birinin ağzına ayak, birinin ağzına koy
have one's heart in one's mouth birinin ağzında bir kalbe sahip olmak
heart in one's mouth, have one's birinin ağzında kalp var, birinin ağzında
play one's cards close to one's chest birinin göğsüne yakın bir kart oyna
put one's foot in one's mouth birinin ayağını birinin ağzına sokmak
put one's money where one's mouth is birinin parasını koyması
tail between one's legs, with one's bir & # x27; s bacakları arasında bir & # x27; s
wear one's heart on one's sleeve birinin kolunu giymek
with one's tail between one's legs birinin kuyruğunun bacakları arasında olan
at one's wit's end bir anda & # x27; nin zekâsı
butter wouldn't melt in one's mouth tereyağı bir ağızda erimez
can't punch one's way out of a paper bag birini bir kağıt poşetten çıkarmayabilir
can't see beyond the end of one's nose birinin burnunun sonunun ötesini göremez
don't let the grass grow under one's feet çimlerin bir ayağın altında büyümesine izin vermeyin
have someone's blood on one's hands birinin kanına sahip olmak
in one's mind's eye birinde, # # x27; nin gözünde
one man's meat is another man's poison bir erkeğin eti bir erkeğin zehridir
to one's heart's content gönlünce bir içeriğe
get one's money's worth birinin parasını almak
coffin tabut
coffin bone toynak içindeki ayak kemiği
coffin corner tabut köşesi
coffin-siris syndrome tabut-siris sendromu
coffin ship tabut gemisi
nails in the coffin tabutun içinde çivi
coffin box tabut kutusu
coffin maker mezarcı
wooden coffin ahşap tabut
a coffin bir tabut