nahua

nahua teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
nahua nahua

nahua terimi için benzer kelimeler ve anlamları

the nahua peoples nahua halkları