nahb

nahb teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
nahb nahb

nahb terimi için benzer kelimeler ve anlamları

nahb housing index nahb konut indeksi
nahb housing market index nahb konut piyasası endeksi