nahal

nahal teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
nahal nahal