nah.

nah. teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
nah. hayır.

nah. terimi için benzer kelimeler ve anlamları

nah hayır