nah

nah teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
nah hayır