nah

nah teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
nah hayır

nah terimi için benzer kelimeler ve anlamları

nah. hayır.