naggy

naggy teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
naggy naggy