u pole

u pole teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
u pole sen kutup

u pole terimi için benzer kelimeler ve anlamları

from pole to pole direkten direğe
animal pole hayvan direği
barber pole berber direği
barber's pole kuaför & # x27; s
celestial pole gök direği
cephalic pole sefalik kutup
clothes pole giysi direği
cold pole soğuk direk
fish pole balık direği
fishing pole olta kamışı
foul pole faul direği
frontal pole ön direk
galactic pole galaktik kutup
icy pole buzlu kutup
liberty pole özgürlük direği
low man on the totem pole totem direği düşük adam
magnetic pole manyetik kutup
magnetic pole strength manyetik kutup gücü
north pole kuzey kutbu
not touch with a ten-foot pole 10 metrelik direğe dokunmama
occipital pole oksipital kutup
pelvic pole pelvik kutup
pike pole pike pole
pole kutup
pole bean direk çekirdeği
pole compass kutup pusulası
pole hammer direk çekici
pole horse direk atı
pole house direk evi
pole mast direk direği
pole piece kutup parçası
pole plate direk plakası
pole position kutup pozisyonu
pole star kutup yıldızı
pole-dancing kutup dans
pole-jump sırıkla atlamak
pole-star kutup yıldızı
pole-vault sırıkla atlama
range pole menzil direği
ranging pole değişen kutup
simple pole basit kutup
ski pole kayak direği
south pole güney kutbu
telephone pole telefon direği
temporal pole zamansal kutup
totem pole totem direği
unit magnetic pole birim manyetik kutup
utility pole elektrik direği
vegetal pole bitkisel direk
vitelline pole vitellin direği