g-sibs

g-sibs teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
g-sibs g-sibs

g-sibs terimi için benzer kelimeler ve anlamları

sibs sibs