g weight

g weight teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
g weight g ağırlık

g weight terimi için benzer kelimeler ve anlamları

on a weight for weight basis ağırlık bazında kiloyla
weight loss and weight maintenance. kilo kaybı ve kilo bakımı.
weight weight percentage ağırlık yüzdesi
gross weight net weight brüt ağırlık net ağırlık
weight-weight percent ağırlık yüzdesi
weight-weight loss kilo kaybı
apothecaries' weight apothecaries & # x27; ağırlık
atomic weight atom ağırlığı
avoirdupois weight ingiliz tartı sistemi
balance weight denge ağırlığı
basic weight temel ağırlık
basis weight temel ağırlık
birth weight doğum ağırlığı
bow weight yay ağırlığı
by weight ağırlığa göre
carry weight ağırlık taşımak
clark's weight rule clark ağırlık kuralı
combining weight ağırlık birleştirerek
curb weight ağırlığı frenlemek
dead weight ölü ağırlık
draw weight ağırlık
equivalent weight eşdeğer ağırlık
formula weight formül ağırlığı
free weight serbest ağırlık
kerb weight boş ağırlığı
legal weight yasal ağırlık
light weight hafif
molecular weight moleküler ağırlık
paper-weight prespapye
pull one's weight birinin ağırlığını al
put on weight kilo almak
sash weight kanat ağırlığı
self-weight kendi kendine kilo
size-weight illusion beden ağırlıklı yanılsama
throw one's weight around etrafına bir tane atmak
throw weight ağırlık atmak
throw-weight atmak ağırlıklı
troy weight kuyumcu tartısı
weight ağırlık
weight belt ağırlık kemeri
weight density ağırlık yoğunluğu
weight for age yaş için ağırlık
weight man kilo adam
weight training ağırlık çalışması
weight watcher ağırlık gözlemcisi
weight-watcher ağırlık gözlemcisi
worth one's weight in gold altın cinsinden birinin ağırlığı
gram-molecular weight gram-moleküler ağırlık
gross weight brüt ağırlık
weight gain kilo almak