k-span

k-span teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
k-span k-yayılma

k-span terimi için benzer kelimeler ve anlamları

span by span yayılma alanı
anchor span çapa açıklığı
attention span dikkat süresi
c-span c-açıklığı
life span ömür
memory span bellek aralığı
span karış
span loading yayılma yükleme
span of apprehension tutuklanma süresi
span of attention dikkat süresi
span roof yayılma çatı
span saw açıklıklı testere
span-new yayılma yeni
span. yayılma.
spic-and-span spic-ve-aralık
spick and span heceleme ve yayılma
spick-and-span çok şık
time span zaman aralığı
span of control kontrol aralığı
short attention span kısa konsantrasyon süresi
digit span sayı dizisi
span of time zaman aralığı
bridge span köprü açıklığı
span across yayılmak
arm span kol açıklığı
span length açıklık uzunluğu
span over üzerinden geçmek
span gas açıklıklı gaz
long life span uzun ömür
average life span ortalama yaşam süresi
span calibration açıklık kalibrasyonu
single span tek açıklıklı
span bridge açıklıklı köprü
spic and span spic ve yayılma
span value aralık değeri
wide span geniş açıklıklı
span the globe dünya çapında
age span yaş aralığı
span adjustment aralık ayarı
belt span kemer açıklığı
over the span yayılma süresi boyunca
span of aralığı
bearing span dayanma süresi
limited attention span sınırlı dikkat süresi
crane span vinç açıklığı
beam span ışın açıklığı
large span geniş açıklıklı
concentration span konsantrasyon aralığı
span from uzanmak
zero and span sıfır ve yayılma