i absolutely adore

i absolutely adore teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
i absolutely adore kesinlikle tapıyorum

i absolutely adore terimi için benzer kelimeler ve anlamları

absolutely adore kesinlikle tapıyorum
i absolutely adore her ona kesinlikle tapıyorum
adore tapmak
i adore you sana bayılıyorum
adore you sana tapıyorum
i adore tapıyorum
j'adore j & # 039; tapıyorum
adore it tapıyorum
i adore her ona bayılıyorum
adore living tapıyorum
i adore him ona tapıyorum
i'll adore you sana bayılıyorum
adore me bana tap
i adore you with all my heart sana bütün kalbimle tapıyorum
adore god tanrı tapıyorum
adore him ona tapıyorum
adore the king kral tapıyorum
a woman to adore bayılacak bir kadın
i adore him so much ona çok tapıyorum
adore playing oynamak tapıyorum
they adore tapıyorlar
i adore animals hayvanları severim
adore their gods tanrılarına tapıyorum
adore you and love you with all my heart sana tapıyorum ve tüm kalbimle seni seviyorum
i adore jesus isa'ya tapıyorum
absolutely kesinlikle
absolutely convergent kesinlikle yakınsak
power tends to corrupt absolute power corrupts absolutely güç mutlak güç yozlaşma eğilimindedir
absolutely not kesinlikle hayır
absolutely true kesinlikle doğru
absolutely necessary kesinlikle gerekli
absolutely right kesinlikle doğru
absolutely amazing kesinlikle muhteşem
absolutely agree kesinlikle katılıyorum
absolutely yes kesinlikle evet
absolutely essential kesinlikle gerekli
absolutely love kesinlikle aşk
you are absolutely right kesinlikle haklısın
absolutely critical kesinlikle kritik
absolutely delighted kesinlikle memnun
absolutely certain kesinlikle belli
absolutely gorgeous kesinlikle muhteşem
absolutely nothing kesinlikle hiçbir şey
absolutely sure kesinlikle emin
absolutely fine kesinlikle iyi
absolutely vital kesinlikle hayati
absolutely stunning kesinlikle çarpıcı
absolutely free tamamen ücretsiz
absolutely clear kesinlikle açık
absolutely awful kesinlikle korkunç