p-cymene

p-cymene teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
p-cymene p-simen

p-cymene terimi için benzer kelimeler ve anlamları

cymene simen
para-cymene para-simen