machan

machan teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
machan machan