machala

machala teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
machala machala