machair

machair teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
machair machair