machado y ruiz

machado y ruiz teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı