machado

machado teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
machado machado

machado terimi için benzer kelimeler ve anlamları

machado de assiz machado de assiz
machado y morales machado y morales
machado y ruiz machado y ruiz