mach scale

mach scale teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
mach scale mach scale

mach scale terimi için benzer kelimeler ve anlamları

mach mak
mach bands mach bantları
mach number mak sayısı
mach's principle mach # # x27; prensibi
mach. mak.
mach speed mach hızı
how mach ne kadar
mach 1 mach 1
to mach with işlemek için
mach 2 mach 2
hull mach gövde mach
not mach mach değil
i mach mach
mach 2 aircraft mach 2 uçak
mach-zehnder mach-zehnder
mach point mach point
mach 0.01 mach 0.01
speeds mach 20 mach 20 hızları
mach 3 mach 3
the mach range mach aralığı
0.82 mach 0,82 mach
1 mach 1 mach
ernst mach ernst mach
mach parts mach parçaları
scale up and scale out ölçeklendir ve ölçeklendir
scale-a scale ölçek-ölçek
scale up or scale down ölçek büyüt veya küçült
scale up scale down küçültme küçültme
absolute scale mutlak ölçek
absolute temperature scale mutlak sıcaklık ölçeği
adaptive behavior scale adaptif davranış ölçeği
api gravity scale api yerçekimi ölçeği
armored scale zırhlı ölçek
baume scale baume ölçeği
beaufort scale beaufort ölçeği
binet-simon scale binet-simon ölçeği
brix scale brix ölçeği
bud scale tomurcuk ölçeği
burnham scale burnham ölçeği
celsius scale santigrat ölçeği
charrière scale charrière ölçeği
chromatic scale kromatik skala
columbia mental maturity scale columbia zihinsel olgunluk ölçeği
coma scale koma ölçeği
cottony-cushion scale pamuklu yastık ölçeği
douglas scale douglas ölçeği
economy of scale ölçek ekonomisi
fahrenheit scale fahrenheit ölçeği
french scale fransız ölçeği
full-scale tam ölçekli