mach number

mach number teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
mach number mak sayısı

mach number terimi için benzer kelimeler ve anlamları

mach mak
mach bands mach bantları
mach scale mach scale
mach's principle mach # # x27; prensibi
mach. mak.
mach speed mach hızı
how mach ne kadar
mach 1 mach 1
to mach with işlemek için
mach 2 mach 2
hull mach gövde mach
not mach mach değil
i mach mach
mach 2 aircraft mach 2 uçak
mach-zehnder mach-zehnder
mach point mach point
mach 0.01 mach 0.01
speeds mach 20 mach 20 hızları
mach 3 mach 3
the mach range mach aralığı
0.82 mach 0,82 mach
1 mach 1 mach
ernst mach ernst mach
mach parts mach parçaları
part number and serial number parça numarası ve seri numarası
passport number visa number pasaport numarası vize numarası
part number serial number parça numarası seri numarası
a number of bir dizi
a number one bir numara
a-number-one bir sayı-on
abbe number abbe numarası
abstract number özet numarası
abundant number bol sayı
accession number erişim numarası
acid number asit numarası
algebraic number cebirsel sayı
amicable number dostane sayı
any number of herhangi bir sayı
atomic number atomik numara
avogadro's number avogadro & # x27; s numarası
azimuthal quantum number azimuthal kuantum sayısı
back number arka numara
baryon number baryon numarası
binary number ikili numara
binary number system ikili sayı sistemi
box number kutu numarası
brinell hardness number brinell sertlik numarası
call number çağrı numarası
cardinal number asıl sayı
cetane number setan sayısı