mach bands

mach bands teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı