macgillicuddy's reeks

macgillicuddy's reeks teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı