maceration

maceration teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
maceration ıslanıp yumuşama