macerate

macerate teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
macerate ıslatarak yumuşatmak

macerate terimi için benzer kelimeler ve anlamları

let macerate bırak