macer

macer teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
macer macer