maccabees

maccabees teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
maccabees makkabiler

maccabees terimi için benzer kelimeler ve anlamları

revolt of the maccabees makarnaların isyanı
first and second maccabees birinci ve ikinci maccabees