maccabean

maccabean teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
maccabean maccabean

maccabean terimi için benzer kelimeler ve anlamları

maccabean revolt maccabean isyanı