macc.

macc. teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
macc. macc.