macaw

macaw teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
macaw amerika papağanı