macarthur, douglas

macarthur, douglas teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı