macaronic

macaronic teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı