macaroni wheat

macaroni wheat teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
macaroni wheat makarna buğday

macaroni wheat terimi için benzer kelimeler ve anlamları

wheat, wheat berries buğday, buğday meyveleri
macaroni makarna
macaroni cheese makarna peyniri
macaroni and cheese makarna ve peynir
elbow macaroni dirsek makarna
macaroni salad makarna salatası
macaroni penguins makarna penguenleri
macaroni noodles makarna erişte
boxed macaroni and cheese kutulu makarna ve peynir
baked macaroni pişmiş makarna
boxed macaroni kutulu makarna
baked macaroni and cheese fırında makarna ve peynir
cheesy macaroni peynirli makarna
12 plates of macaroni 12 tabak makarna
macaroni casserole makarna güveci
cheese macaroni peynirli makarna
beef macaroni dana makarna
club wheat kulüp buğdayı
cracked wheat kırık buğday
durum wheat makarnalık buğday
federation wheat federasyon buğdayı
hard wheat sert buğday
india wheat hindistan buğday
khorasan wheat khorasan buğday
polish wheat cila buğday
poulard wheat torun buğdayı
separate wheat from chaff samandan ayrı buğday
shredded wheat öğütülmüş buğday
soft wheat yumuşak buğday
wheat buğday
wheat beer buğday birası
wheat berry buğday çilek
wheat bread buğday ekmeği
wheat cake buğday keki
wheat germ buğday tohumu
wheat pool buğday havuzu
wheat ridge buğday sırtı
wheat rust buğday pas
whole-wheat tam buğday
winter wheat kışlık buğday
whole wheat tam buğday
wheat flour buğday unu
wheat bran buğday kepeği
whole wheat flour kepekli un
whole wheat bread tam buğday ekmeği
wheat starch buğday nişastası
wheat straw buğday samanı
bulgur wheat bulgur tahılı
wheat berries buğday meyveleri
wheat gluten buğday gluteni