macaque

macaque teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı