macao

macao teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
macao macao

macao terimi için benzer kelimeler ve anlamları

macao special administrative region macao özel idari bölgesi