macanese

macanese teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
macanese macanese