macadamize

macadamize teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
macadamize şose yapmak