mab

mab teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı