m/s

m/s teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
m/s ms