m/f/h

m/f/h teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
m/f/h m / f / h