m/d

m/d teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
m/d m / gün