m.sgt.

m.sgt. teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
m.sgt. m.sgt.