m.sgt.

m.sgt. teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı