m-1 rifle

m-1 rifle teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
m-1 rifle m-1 tüfeği

m-1 rifle terimi için benzer kelimeler ve anlamları

air rifle hava tüfeği
assault rifle saldırı tüfeği
automatic rifle otomatik tüfek
browning automatic rifle kızarma otomatik tüfek
enfield rifle enfield tüfeği
express rifle ekspres tüfek
kentucky rifle kentucky tüfek
long rifle uzun tüfek
national rifle association ulusal tüfek derneği
pea rifle bezelye tüfeği
rifle tüfek
rifle bird tüfek kuşu
rifle green tüfek yeşili
rifle grenade tüfek bombası
rifle pit piyade siperi
rifle range atış menzili
springfield rifle springfield tüfeği
target rifle hedef tüfek
winchester rifle winchester tüfek
garand rifle garand tüfeği
sniper rifle keskin nişancı tüfeği
rifle through tüfek
bolt action rifle cıvata etkili tüfek
rifle barrel tüfek namlusu
rifle fire tüfek ateşi
hunting rifle av tüfeği
rifle shooting tüfek atışı
rifle grenades tüfek bombası
rifle company tüfek şirketi
high-powered rifle yüksek güçlü tüfek
self-loading rifle kendinden yüklemeli tüfek
rifle shell tüfek kabuğu
rifle prone tüfek eğilimli
rifle receiver tüfek alıcısı
rifle bore tüfek deliği
lever action rifle hareket kolu tüfek
rifle sling tüfek askısı
double rifle çift tüfek
rifle rounds tüfek mermileri
barrel rifle namlulu tüfek
air rifle shooting havalı tüfek atışı
rifle shot tüfek atışı
carbine rifle karabina tüfeği
rifle sniper tüfek keskin nişancı
rifle squad tüfek takımı
rifle drilling tüfek delme
rifle marksmanship tüfek nişancı
rifle sight tüfek görme
high power rifle yüksek güçlü tüfek
rifle team tüfek takımı