m star

m star teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
m star m yıldızı

m star terimi için benzer kelimeler ve anlamları

star light, star bright yıldız ışığı yıldız aydınlığı
5-star green star 5 yıldızlı yeşil yıldız
a star bir yıldız
all-star yıldız oyuncuların oynadığı
ap star ap yıldızı
b star b yıldız
barnard's star barnard'ın yıldızı
basket star sepet yıldızı
basket-star sepet-yıldızlı
battle star savaş yıldızı
binary star ikili yıldız
blazing star yanan yıldız
born under a lucky star şanslı bir yıldızın altında doğmuş
brittle star kırılgan yıldız
brittle-star kırılgan-yıldızlı
bronze star bronz yıldız
c star c yıldız
co-star başrolü paylaşmak
companion star tamamlayıcı yıldız
dark star kara yıldız
daughter star kızı yıldız
demon star şeytan yıldız
dog star köpek yıldızı
double star çift yıldız
dwarf star cüce yıldız
early-type star erken tip yıldız
eclipsing variable star değişken yıldız tutulması
energy star program enerji yıldızı programı
evening star akşam yıldızı
exploding star patlayan yıldız
f star f yıldızı
falling star yıldız kayması
feather star tüy yıldız
film star film yıldızı
five-star beş yıldız
fixed star sabit yıldız
flare star parlama yıldızı
four-star dört yıldız
fundamental star temel yıldız
g star g yıldızı
hitch one's wagon to a star bir yıldıza vagonu tutturmak
hitch your wagon to a star vagonunu bir yıldıza sabitlemek
infrared star kızılötesi yıldız
k star k yıldız
late-type star geç yıldız
leather star deri yıldızı
lone star state yalnız yıldız devleti
magnetic star manyetik yıldız
michelin star michelin yıldızı
morning star sabah yıldızı