v-board

v-board teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
v-board v pansiyon

v-board terimi için benzer kelimeler ve anlamları

executive board and supervisory board yönetim kurulu ve denetim kurulu
on board and off board gemide ve gemide
half board or full board yarım pansiyon veya tam pansiyon
board to board connector kart konektörüne
board of directors supervisory board yönetim kurulu denetim kurulu
board of directors and a supervisory board yönetim kurulu ve bir denetim kurulu
above board tahta üstü
accelerator board hızlandırıcı kart
across the board yönüyle
across-the-board yönüyle
admiralty board amiral kurul
altar board sunak tahtası
angle board açı tahtası
arch board kemer tahtası
back to the drawing board çizim tahtasına geri dön
batter board meyilli tahtası
bed and board yatak ve tahta
bed board yatak tahtası
big board büyük tahta
bilge board sintine tahtası
board yazı tahtası
board and batten tahta ve çıta
board bridge tahta köprüsü
board certification yönetim kurulu sertifikası
board chairman yönetim kurulu başkanı
board check tahta kontrolü
board foot tahta ayağı
board game masa oyunu
board measure tahta ölçü
board of commissioners komisyon üyeleri
board of education eğitim kurulu
board of elections seçim kurulu
board of estimate tahmin kurulu
board of health sağlık kurulu
board of supervisors müfettiş kurulu
board of trade ticaret kurulu
board of trade unit ticaret kurulu
board of trustees mütevelli heyeti
board rule yönetim kurulu kuralı
board school tahta okulu
board shorts tahta şort
board side tahta tarafı
board sport tahta sporu
board-and-shingle tahta-taş
boogie board boogie kurulu
bristol board bristol tahtası
broom board süpürge tahtası
brown versus board of education kahverengi eğitim kuruluna karşı
bulletin board bülten tahtası
by the board yönetim kurulu tarafından