wächter

wächter teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
wächter wächter