labyrinthotomy

labyrinthotomy teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
labyrinthotomy labyrinthotomy