labyrinthodont

labyrinthodont teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
labyrinthodont labyrinthodont