laburnum

laburnum teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
laburnum sarısalkım