labrum

labrum teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
labrum labrum

labrum terimi için benzer kelimeler ve anlamları

glenoid labrum glenoid labrum
torn labrum yırtık labrum
has torn labrum labrum yırtıldı
labrum rim labrum kenarı