labradorite

labradorite teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
labradorite labradorite